Det blir en ny version av må-brafestivalen Sunshine Week på Ekegården. 2018 går den av stapeln den 9-15 juli 2018.

Så att boka, bo, vad händer ja allt kan du läsa mera om på www.sunshineweek.se