31/5-3/6 går kvinnoretreatet Celebrate Life av stapeln på Ekegården. På bilden syns gruppen från våren 2017. Fantastiska dagar! Välkommen att läsa mera om retreatet hos vår medarrangör, Sinnenas Resor