Det blir en ny version av må-brafestivalen Sunshine Week på Ekegården. 2019 går den av stapeln den 14-18/8 2019.

Så att boka, bo, vad händer ja allt kan du läsa mera om på www.sunshineweek.se