Therese Appelqvist håller i meditationsträffar på Ekegården och meditationsvandringar i Ekegårdens labyrint Kraftkällan. Intresserad? Hör av dig till Therese på 0707-792969. Mer information på www.thereseappelqvist.com.