Produktiva relationer – heldag arbetsgrupp

Hur kan ni som jobbar i en arbetsgrupp få bättre produktivitet och dessutom bättre välmående? Denna heldagskurs med beprövad metodik riktar sig mot både ledare och medarbetare tillsammans. Ni kan också vara en projektgrupp eller styrelse som ska eller har arbetat ihop under en längre tid. Syftet med kursen är att öka gruppens produktiva samspel, effektivitet och arbetsglädje.Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.Utbildningen sker med enskilda företag i grupper om 6-15 personer.


Medarbetarskap – Halvdagskurs ledare

Ökar sjukfrånvaron? Hopar sig arbetsmiljöfrågorna på agendan? På denna halvdagskurs får du ta del av vad som utvecklar ett gott medarbetarskap och hur du kan utveckla det på just din arbetsplats. I kursen utgår vi från medarbetarskapsforskningens åtta viktigaste områden, som om de fungerar positivt påverkar bland annat arbetsmiljö, produktivitet och arbetsglädje. Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.


Motivera dina medarbetare – Halvdagskurs ledare

Har du som chef en grupp som fastnat i gamla mönster? Märker du av ett minskat engagemang bland din personal? Denna halvdagskurs där vi jobbar med forskningsrelaterade verktyg och modeller syftar till att inspirera dig som ledare att skapa en mer motiverad arbetsplats. Kursledare Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.


Autentiskt Ledarprogram – Individuellt

Ledarprogrammet (ALP) är ett fördjupat ledarprogram som utgår från hur du som individ kan skaffa dig ett större handlingsutrymme utifrån dina egna personliga egenskaper. Kursen vänder sig till erfarna ledare som vill utmana sig själva och nyansera både sitt inre och yttre ledarskap. ALP är ett individuellt anpassat program med upp till tio olika valbara moduler som bl.a. omfattar självkännedom, självkontroll, emotionell och social kompetens, kommunikation m.m. Programmet utförs på ett processorienterat och coachande sätt med åtagande/träningsuppgifter mellan tillfällena. Programmet kan läggas upp efter önskemål. Tid 15 timmar. Upplägg och datum enl ök. Handledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.


Beteenden på jobbet – halvdagskurs

Hur fattar vi våra beslut – egentligen? Och varför är vissa vänliga och andra buffliga? Varför förstår vi vissa kollegor perfekt, men andra inte alls? Vi gör en djupdykning i människors vanligaste beteenden. Syftet är att öka förståelsen för kunder och kollegor på jobbet. En halvdagskurs för både ledare och medarbetare. Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.


Att kommunicera på jobbet – heldagskurs

Hur kommunicerar du på jobbet? Vissa är pådrivande, och vissa har en mjukare stil. Hur gör du? Kanske når du inte fram till dina medarbetare eller får inte din vilja igenom i viktiga beslut? Denna kommunikationskurs är för dig som vill bli mer effektiv i olika slags jobbrelaterade samtal. Den innehåller särskilda steg som påverkansstilar, coachingtekniker och professionella samtal. För ledare och medarbetare. Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.


 Min mening på jobbet – halvdagskurs medarbetare

Tar medarbetarna ansvar och kommer med initiativ i ditt team? Finns det behov av att väcka mer ansvar och initiativvilja? Meningsfullhet är en av de faktorer som skapar ansvar och initiativ på jobbet. Saknas mening saknas ofta initiativ. Med denna kurs medvetandegör vi hinder för ansvar och initiativ och motiverar till att tillföra mer mening på jobbet. Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.


 Självledarskap – grund- och fortsättningskurs

I vissa situationer är du ditt bästa jag. Men i andra kan du känna dig både obekväm och stressad. I grundkursen ökar du din medvetenhet kring varför du gör som du gör på jobbet och vad som påverkar dig i stressfyllda situationer. I fortsättningskursen lär du dig hur du kan hantera dig själv i utsatta stresslägen i praktiken. Självtest ingår. Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet och har även studerat pedagogik och didaktik.


 Kontakta Therese för mer information och anmälan till någon av de ovanstående utbildningarna. Det är också möjligt att boka en utbildning till just din arbetsplats. Ring 0498-481222 eller skriv till info(at)ekegarden.com.