Den 8/8 ändrar vi våra öppettider från tisd-lörd 17-22 till helgöppet nu i augusti 14-16/8, 21-23/8, 28-30/8.

Fre 17-22

Lörd 12-22 (sent)

Sö 12-17 med musik av Matti Vuorinen . Även musikquiz 30/8 kl 15.00