Ekegården ligger verkligen mitt i naturen. Grönskande ängar, odlingsbara fält, träd, frigående lamm och ett fantastiskt fågelliv är våra närmsta grannar.

Att spara energi och ta tillvara de resurser som naturen ger känns därför extra bra för oss.

Gotland har många soltimmar, ja rent av flest i Sverige. På Ekegården tar vi vara på den genom våra nästan 30 kvm med solfångare. Tack vare dessa värms vår 3000 liters tank med varmvatten. Sammankopplad med anläggningens flisvärmesystem förser den duschar, kök, toaletter och inte minst kök och restaurang med värme och miljövänligt duschande.

Har du funderingar kring Ekegårdens miljöprofil eller särskilda önskemål kring din grupps vistelse? Välkommen att höra av dig.