Här i hörsalen passar

Här i hörsalen passar det att ha utbildningar i biosittning. Med plats för upp till 150 personer.

Utbildningar att beställa och boka.

På Ekegården kan du kompetensutveckla dig inom områdena ledarskap,  medarbetarskap och hälsa. Här ser du olika utbildningar nedan. Personalgrupper kan även boka kurser/program på andra platser än på Ekegården.

Beteenden på jobbet – halvdagskurs

Hur fattar vi våra beslut – egentligen? Och varför är vissa vänliga och andra buffliga? Varför förstår vi vissa kollegor perfekt, men andra inte alls? Vi gör en djupdykning i människors vanligaste beteenden. Syftet är att öka förståelsen för kunder och kollegor på jobbet. En halvdagskurs för både ledare och medarbetare.

Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.

 

Självledarskap – halvdagskurs

I vissa situationer är du ditt bästa jag. Men i andra kan du känna dig både obekväm och stressad. I kursen ökar du din medvetenhet kring varför du gör som du gör på jobbet och vad som påverkar dig i stressfyllda situationer. Självtest ingår.

Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.

 

1972 byggdes den nyare delen i bland annat matsalen till på Ekegården. Allt ser ut som det gjorde den dagen allt stod klart. Korkoplast-golv, Jacobsson-lampor, bord och stolar. Allt är orört. Retro och en stil som liknar ett 1970-tals fjällhotell. Mycket uppskattat!

Restaurangen fungerar som bra lokal för arbetsgrupper. Med plats för upp till 100 personer.

Produktiva Relationer – heldag arbetsgrupp

Hur kan ni som jobbar i en arbetsgrupp få bättre produktivitet och dessutom bättre välmående? Denna heldagskurs med beprövad metodik riktar sig mot både ledare och medarbetare tillsammans. Ni kan också vara en projektgrupp som ska eller har arbetat ihop under en längre tid. Syftet med kursen är att öka gruppens produktiva samspel, effektivitet och arbetsglädje.

Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.

Tid, plats och datum enl ö.k. Boka Produktiva Relationer till ert företag. Utbildningen sker med enskilda företag i grupper om 6-15 personer.

Medarbetarskap – Halvdagskurs för ledare

Ökar sjukfrånvaron? Hopar sig arbetsmiljöfrågorna på agendan? På denna halvdagskurs får du ta del av vad som utvecklar ett gott medarbetarskap och hur du kan utveckla det på just din arbetsplats. I kursen utgår vi från medarbetarskapsforskningens åtta viktigaste områden, som om de fungerar positivt påverkar bland annat arbetsmiljö, produktivitet och arbetsglädje.

Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.

Boka till ditt företag eller på Ekegården.

Det här är Filip. Ett våra fyra konferensrum med plats för upp till 30 sittande som på bilden, eller 18 konfererande runt bord. Här föreläser den eminente Maritha Dahlby om sömnens betydelse.

Det här är Filip. Ett våra fyra konferensrum med plats för upp till 30 sittande som på bilden, eller 18 konfererande runt bord. Här föreläser den eminente Maritha Dahlby föreläser om sömnens betydelse.

Motivera dina medarbetare – Halvdagskurs för ledare

Har du som chef en grupp som fastnat i gamla mönster? Märker du av ett minskat engagemang bland din personal? Denna halvdagskurs där vi jobbar med forskningsrelaterade verktyg och modeller syftar till att inspirera dig som ledare att skapa en mer motiverad arbetsplats.

Kursledare Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.

 

 

 

Kommunikation på jobbet – heldagskurs

Hur kommunicerar du på jobbet? Vissa är pådrivande, och vissa har en mjukare stil. Hur gör du? Kanske når du inte fram till dina medarbetare eller får inte din vilja igenom i viktiga beslut? Denna kommunikationskurs är för dig som vill bli mer effektiv i olika slags jobbrelaterade samtal. Den innehåller särskilda steg som påverkansstilar, coachingtekniker och professionella samtal. För ledare och medarbetare.

Kursledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet. Boka på ditt företag eller på Ekegården.

Autentiskt Ledarprogram (ALP) i Individuellt

Ledarprogrammet (ALP) är ett fördjupat ledarprogram som utgår från hur du som individ kan skaffa dig ett större handlingsutrymme utifrån dina egna personliga egenskaper. Kursen vänder sig till erfarna ledare som vill utmana sig själva och nyansera både sitt inre och yttre ledarskap. ALP är ett individuellt anpassat program med upp till tio olika valbara moduler som bl.a. omfattar självkännedom, självkontroll, emotionell och social kompetens, kommunikation m.m. Programmet utförs på ett processorienterat och coachande sätt med åtagande/träningsuppgifter mellan tillfällena.

Cirka 5 tillfällen á 3 timmar (totalt 15 timmar). Tid och datum enl ök.

Handledare: Therese Appelqvist – beteendevetare. En erfaren konsult inom ledarskap och medarbetarskap som jobbat både inom kommun som globala organisationer. Hon har en magister examen i sociologi från Göteborgs universitet.

Plats: Donnerska Huset eller Ekegården.

PageLines- horsal.jpg

I stora hörsalen samlas ledare från hela Gotland den 13 september för att kompetensutveckla sig inom ledarskap. Förutom matnyttigheter är ledarskapsdagen en arena för möten och erfarenhetsutbyten.

 

ANMÄLAN: 

Intresseanmäl dig och eller din arbetsgrupp på 0498-481222 eller maila till info@ekegarden.com. Berätta vad du önskar delta i. Samtliga kurser och program kan bokas på andra platser.

Vid frågor varmt välkommen att ringa till utbildningsledaren Therese Appelqvist på 0707-792960.